Ahojte priatelia vodáci!

Prvý aj druhý ročník sa nám veľmi vydaril, ohlas od pretekárov, aj aj od tích ktorí ostali na AfterParty bol výborný, Vodáci z lodenice Štrky latku dvýhajú neustále a preto tretí ročník bude ešte lepší. Pripravujeme pre Vás širší sprievodný program, ale aj bonus na vode 🙂 Postupne všetko zverejníme!

Takže príď zažiť tretí ročník Turčianskeho vodáckeho triatlonu 09.06.2018.
Zabehnúť a zabicyklovať si pod Malou Fatrou a splaviť Váh!

Pre inšpiráciu si možeš pozrieť foto z prvého ročníka TU a taktiež z druhého ročníka TU.

Triatlon bude možné absolvovať v dvoch variantoch:

1. Preteky ako celok (triatlonista musí prejsť každú disciplínu, beh, splav aj bicykel 🙂 Je jedno v akom čase, kto nemá natrénované musí mať srdce bojovníka) / Prihlasuješ sa ako TRIATLONISTA / TI

  • TRIATLONISTA / Kajakár (K1, C1)
  • TRIATLONISTI / KANOE + RAFT (K2, C2, Raft) uveďte že chcete ísť celý pretek všetci
  • TRIATLONISTA / SUPák

2. Štafetové tímové preteky (každú časť preteku absolvuje iný pretekár z teamu, okrem splavu kde na kanoe a rafte môžu byť samozrejme viacerí. / Prihlasujete sa ako TEAM

  • TEAM KAJAK / Kajakár (K1, C1), Bežec, Bicyklista
  • TEAM KANOE + RAFT / Kanoisti (K2, C2) alebo Rafteri, Bežec, Bicyklista
  • TEAM SUP / SUPák, Bežec, Bicyklista

Triatlon bude hodnotený v dvoch kategóriach: TRIATLONISTA / TI  a TEAM. A spoločne v troch podkategóriách: 

  • Kajak (K1 a C1)
  • Kanoe (K2 a C2) + RAFT
  • SUP (stand up paddle board)

Štart pretekov v obidvoch kategóriách je hromadný.

Priebeh dňa:

08:00 – 10:00 Registrácia (Gazdovský dvor – T.Kľačany)
10:00 – 11:00 Odvoz lodí a plavidiel na lodenicu, štafetárov na stanoviská a bicyklov do Jánošikova
10:30 – 19:00 Sprievodné akcie pre malých aj dospelých pri penzióne Mitro
12:00 Štart Triatlonu (hromadný štart)
14:00 Hromadné fotky
14:30 – 15:30 Kapela (DeArt)
16:00 Vyhlásenie výsledkov
16:30 – 18:00 Kapela z lodenice Štrky
18:00 Afterparty (DeeJay Setondji)

 

VÝSTROJ & OBLEČENIE:

Všetkým zúčastneným odporúčame zobrať so sebou náhradné oblečenie, obuv a igelitové sáčky na mokré veci. Bicykel ideálne horský, alebo trekingový. Každý pretekár, ktorí bude splavovať pričom nezáleží na plavidle (Kajak, Raft, Kanoe, SUP) je povinný mať záchrannú alebo plávaciu vestu.

PITNÝ REŽIM:

Organizátori preteku žiadajú všetkých návštevníkov tohto športového podujatia k zodpovednému užívaniu alkoholických nápojov.

NEPRIAZNIVÉ POČASIE A INÉ OKOLNOSTI:

V prípade veľmi nepriaznivého počasia, alebo iných prírodných katastrof , či z iných organizačných alebo technických dôvodov si organizátori pretekov Turčiansky vodácky triatlon  vyhradzujú právo zmeniť, upraviť časť, celý úsek trate, alebo zrušiť celé preteky v mene zachovania zdravia a bezpečnosti pretekárov, organizátorov a divákov.

FAIR PLAY:

Všetkým nám ide v prvom rade o zábavu – žiadna sekunda, alebo výsledok nestoja za to, aby sme poškodili „spolupretekárov“. Pretekáme vo veľmi atypických a na schopnosti náročných pretekoch, kde je umenie zvládnuť všetky tri disciplíny v čo najlepšom čase, ale aj prekonať seba samého. Účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania. Silnejší môžu pomôcť slabším. Nebezpečné správanie akéhokoľvek druhu voči iným pretekárom vedie k okamžitej diskvalifikácii. Pretekár na trati nesmie prijať technickú pomoc, či inú výhodu od osoby mimo pretekov. Pomoc môže prijať len na vyznačených stanoviskách (lodenica, sprievodné kanoe na vode a rázcestie v Jánošíkove – kde končí splav). Skrátenie si trate vedie k okamžitej diskvalifikácii. Buďme triatlonisti chovaním aj skutkami! Buďte ohľaduplní k prírode a jej obyvateľom. Mimo vyznačené stanoviská je vyhadzovanie akýchkoľvek odpadkov prísne zakázané a bude sa trestať diskvalifikáciou.

POISTENIE:

Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť a je povinný si zabezpečiť poistenie, ktoré zahŕňa práve zásah HZS na pretekoch triatlonu s uvedenými disciplínami beh, jazda na bicykli a splav na kanoe alebo kajaku alebo rafte. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku, alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku. Každý účastník je povinný mať pri sebe preukaz zdravotného poistenia.